Молодка въ горести страдаетъ, 
И плачетъ и рыдаетъ; 
Подруги унимать ее хотятъ. 
И плакать ей претятъ. 
Молодка говоритъ, я все на свѣтѣтрачу, 
И вѣдаю сама, что суетно я плачу; 
Готова живота лишиться я въ сей часъ: 
Мнѣсказано, пришелъ указъ, 
Невѣрность и рога, хотя вошли и въ моду, 
Невѣрныхъ женъ постричь, а рогокосцевъ въ воду. 
Она на тѣслова такой даетъ 
Отвѣтъ: 
Объ етомъ духъ мой стонетъ, 
Черницей буду я, а мужъ утонетъ.

❂❂❂❂