Разлив на реке. 
Даже у цапли в воде 
Коротки ноги.

❂❂❂❂