С холма Коганэ 
в долину съезжаю на бричке — 
мискант и хаги…

❂❂❂❂

Тематики стихотворения С холма Коганэ: