Один за другим 
вслед за сливою зацветают 
персик и абрикос…

❂❂❂❂

Тематики стихотворения Один за другим: