Это ли? Нет ли?  
Хвои шуят, — шуят  
Анна — Мария, Лиза, — нет?  
Это ли? — Озеро ли?  

❂❂❂❂

Лулла, лолла, лалла-лу,  
Лиза, лолла, лулла-ли.  
Хвои шуят, шуят,  
ти-и-и, ти-и-у-у.  

❂❂❂❂

Лес ли, — озеро ли?  
Это ли?  

❂❂❂❂

Эх, Анна, Мария, Лиза,  
Хей-тара!  
Тере-дере-дере….Ху!  
Холе-кулэ-нэээ.  

❂❂❂❂

Озеро ли?-Лес ли?  
Тио-и  
ви-и… у.  

❂❂❂❂

1913  

❂❂❂❂

Тематики стихотворения Финляндия: