Воръ тянетъ епанчу, средь ночи, съ старика, 
И грабитъ мужика: 
Кричитъ мужикъ, а воръ испуганный трясется, 
Дрожитъ, 
Бѣжитъ, 
И мыслитъ, не спасется; 
Старается утечь, 
И въ бѣгѣ, епанчу свою, сронилъ со плѣчь.

❂❂❂❂