Чіе ты зришъ лице, помощникомъ былъ онъ, 
Спѣшащей Истиннѣ, спасти Россійскій тронъ: 
Не мстителенъ, не гордъ, не золъ не лицемѣренъ, 
Имперіей любимъ, ИМПЕРАТРИЦѣвѣренъ.

❂❂❂❂

Тематики стихотворения Чіе ты зришъ лице, помощникомъ былъ онъ: